Program/Aktiviti Pusat Ulul Albab

Berita Akhbar Pusat Ulul Albab

Pengarah Pusat Ulul Albab,UPSI

dr sakinah (2)
Dr. Sakinah Binti Salleh

Datanglah ke Pusat Ulul Albab, ini akan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pusat ini, khususnya dalam penghasilan Khalifah Profesional dalam kalangan graduan Ulul Albab UPSI. Always The Best.

[youtube-feed feed=2]
PUSAT ULUL ALBAB FACEBOOK
PUSAT ULUL ALBAB INSTAGRAM
[instagram-feed feed=2]
TARBIAH MURABBI
MODEL KOMUNIKASI NLP
NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING
“Satu golongan yang mempunyai asas kukuh dalam Al Qur’an, ilmu pengetahuan yang luas dan pelbagai, mampu berfikir dan memerhati kejadian Tuhan melalui mata hati dan akal yang tajam serta mengambil iktibar darinya.”
Dato’ Seri Idris bin Jusoh

“Ilmuwan mukmin yang mampu melihat yang tersirat di balik
yang tersurat, dan dapat menangkap hakikat di balik ayat (tanda - tanda).”
Dr. Siddiq Fadzi
“Ulul albab atau golongan yang berakal sempurna, sepertimanan yang disebutkan dalam Al-quranadalah orang yang mempunyai kekuatan akal fikiran, yang menguasai falsafah, sains dan teknologi”
Dato’ Seri Ahmad Badawi