Talent Pool(Quranik)

Quranik adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dalam membentuk hati dan membina keperibadian, perwatakan dan jiwa yang positif.

asdw asdw