Model Ulul Albab

Menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dalam membentuk hati & membina keperibadian, perwatakan & jiwa yang positif.

Memfokuskan & mengasah bakat komunikasi, serta kepelbagaian ilmu & kemahiran lain termasuk penguasaan bahasa asing.

Melahirkan generasi yang
berkeupayaan berdepan dengan kepelbagaian cabaran,
di samping berfikiran kreatif &
inovatif serta berteknologi tinggi.
asdw