Pusat Ulul Albab (PUA), UPSI ditubuhkan pada 28 Disember 2017. Pusat ini menyediakan latihan, kursus, modul, penyelidikan dan aktiviti berstruktur kepada para pelajar berdasarkan Modul Ulul Albab yang merangkumi komponen Quranik, Enpsiklopik dan Ijtihadik (QEI). PUA juga menyediakan latihan melalui Neuro-Linguistic Programming (NLP) kepada semua staf, pelajar dan komuniti secara keseluruhan.
asdw