Pengenalan

Program Ikon Ulul Albab ini adalah salah satu program pencarian seorang tokoh atau ikon yang bercirikan Khalifah Profesional berasaskan Quranik, Ensiklopedik dan Ijtihadik.

Program Ikon Ulul Albab ini dibentuk bagi menggilap bakat dan menghasilkan produk yang mempunyai ciri kebolehpasaran yang tinggi serta memenuhi tuntutan pihak universiti bagi menghasilkan graduan cemerlang akedemik dan akhlak.

Program ini akan menilai para pelajar yang dapat membina keperibadian, perwatakan dan jiwa yang positif, penguasaan dalam bahasa asing yang terpilih, dan seseorang yang berkeupayaan berdepan dengan kepelbagaian cabaran di samping berfikiran kreatif dan inovatif serta berteknologi tinggi.

Program Ikon Ulul Albab ini akan dilangsungkan secara  berperingkat dalam 3 saringan bagi dalam kalangan Sahabat Ulul Albab yang akan dinilai oleh panel dan juri-juri yang telah dilantik.

asdw asdw