Talent Pool(Ijtihadik)

Ijtihadik membantu melahirkan generasi yang berkeupayaan berdepan dengan kepelbagaian cabaran, di samping berfikiran kreatif dan inovatif serta berteknologi tinggi. 

asdw asdw